شماره ۱۹۰ ـ ۱۶ مهر ۱۳۹۹

انوشه راستگو

سخنی صریح و دوستانه با مرضیه توانگر

خانم مرضیه توانگر در نوشته ای دراز دامان کوشیده است تا به همه منتقدین دیدگاه خود یک جا پاسخ دهد. این نگارنده بر سر آن نیست که همانند او به همه آنچه ایشان نگاشته اند پاسخ دهد، بلکه در درجه نخست به آن بخش از نوشته های ایشان می پردازم که پرداختن به آن ها را ضروری می دانم.
پیش از هر چیز باید بگویم برای رسیدن به درکی مشترک از پدیده مورد اختلاف باید نخست از نکاتی آغاز کرد که در آن اشتراک نظر داریم. امیدوارم که خانم توانگر با من در این نکته که مرحله انقلاب ایران، "ملی ودموکراتیک" است - که از زمان مشروطه تاکنون ادامه داشته است - هم نظر باشد.

برچسب ها ( تگ): 

نگاهی به مشی حزب تودهٔ ایران پس از انقلاب

در آغازین سال‌های دههٔ ۵۰، با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد صنایع مصرفی و وابسته در ایران و به تبع آن شهرنشینی در ایران گسترشی چشم‌گیر یافت.

برچسب ها ( تگ): 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.