شماره ۲۸۷ ــ یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱

دو‌ماه‌نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی «دانش و امید»، شماره شانزدهم، اسفند ۱۴۰۱ با ۳۹ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، بحث نظری، امپریالیسم و چپ نو، از رنج و رزم زنان، امپریالیسم و ضدِ امپریالیسم، معرفی کتاب، و یادمان منتشر شد

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در واکنش به مصوبه مولدسازی گفت: ابتدا اسم‌های آبرومند را بی‌آبرو می‌کنند. اینکاری که شما می‌کنید چه نسبتی با تولید دارد؟ همه چیز با بی‌خاصیت کردن الفاظ آبرومند حل نمی‌شود.

دو‌ماه‌نامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی «دانش و امید»، سال سوم، شماره پانزدهم، دی ۱۴۰۱ با ۲۹ مطلب در بخش‌های: گفتارهایی درباره ایران، هنر و ادبیات، بحث نظری، دو بررسی پیرامون انتخابات اخیر آمریکا، دو بررسی از واقعیت تحولات در چین، نظم نوین آمریکایی و نقش آلمان در آن، متحد و قوی علیه امپریالیسم، در چشم‌انداز جهان، منتشر شد.

شماره چهاردهم نشریه «دانش و امید»، شامل ۲۵ مطلب در بخش‌های: پرونده ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تاریخ، هنر، ادبیات، فرهنگ و سیاست، اقتصاد، محیط زیست؛ امپریالیسم و ضدِ‌امپریالیسم منتشر شد

تازه‌ها در کتابخانه مهر

هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)
حسن قزلچی
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.