شماره ۲۶۱ ــ یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

اسناد تاریخی حزب توده ایران

کمکی به درک بهتر از ضرورت‌های مبارزات امروز

آنها که قبل از فرارسیدن و آماده شدن وضع انقلابی، دورنما و هدف غایی نهضت را به‌جای وظایف مبرم سیاسی قرار می‌دهند و تمایلات احساسی خویش را جانشین واقعیت اوضاع اجتماعی و سیاسی و تناسب واقعی نیروها می‌سازند، و یا می‌خواهند فقط به اتکاء پیشاهنگان به میدان مبارزهٔ قطعی بروند، نه‌تنها با شکست روبرو خواهند شد، بلکه با چنین اقدامات چپ‌روانه زیان‌های سنگینی به تمام جنبش انقلابی مردم ایران وارد خواهند ساخت.

به‌مناسبت ۱۷ بهمن ماه، سالروز يورش اول جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ايران

عناصر افراطی راست که توطئه ضدانقلابی خود را با شانتاژ ضدکمونيستی پيش می‌برند، همکاری با ساواک و سيا و انتليجنت سرويس را با اين بهانه توجيه می‌کنند که گويا اين همکاری فقط در حد مبارزه با حزب توده ايران است، نه برای سرکوبی انقلاب. متاسفانه برخی از مقامات جمهوری اسلامی ايران هم که قاعدتا مدافع انقلابند به اين بهانه و شانتاژ گردن می‌نهند و عمق خط ضدانقلاب را درک نمی‌کنند و خود را با رغبت در معرض فريب دستگاه‌های امپرياليستی می‌گذارند. غافل از آنکه پذيرش ساواک و سيا در همين حد نيز ـ اگر به فرض محال به اين حد محدود شود ـ به‌معنای انديشيدن با مغز شاه، سخن گفتن با زبان شاه و پذيرفتن ارزش‌های اخلاقی و سياسی سازمان‌های جاسوسی امپرياليستی است که نه تنها به‌معنای آغاز شکست انقلاب، بلکه نشانه سقوط اخلاقی است. گردانندگان امور جمهوری اسلامی ايران شايد خود متوجه نیستند که اتخاذ چنين روش‌هايی از سوی آنان چه تاثير مخربی در انديشه جوانان مسلمان انقلابی باقی می‌گذارد و ارتکاب چه جناياتی را در نظر آنان عادی و طبيعی، حتی ضرور جلوه می‌دهد. عاقبت اين کارها به کجا خواهد کشيد؟

مناسبات حزب تودۀ ایران و جبهۀ ملی در سال‌های ۳۲ـ۱۳۲۸

توضیح تحریریه: این مقاله با امضای «روشن» ــ یکی از اسامی مستعار زنده‌یاد رفیق کیانوری ــ در نشریۀ درون حزبی «مسایل حزبی» ــ شمارۀ ۷، خرداد ۱۳۳۸ ــ منتشر شده است. تمرکز نویسنده بر اشتباهات حزب تودۀ ایران در مناسبات با جبهۀ ملی در سال‌های ۳۲‌ـ‌۱۳۲۸ است. رفیق کیانوری مناسبات حزب تودۀ ایران و بورژوازی ملی در سال‌های مبارزات نفت را در سه دوره مورد ارزیابی انتقادی قرار می‌دهد. این ارزیابی حاوی نکات بدیعی است.

برچسب ها ( تگ): 

برخی مسایل نظری مربوط به انقلاب ایران

در بررسی حاضر ممکن است مسایلی که در بررسی‌های دیگر مربوط به انقلاب ایران آمده از جهت برخی مسايل ‏و جهات تکرار شود، ولی مسلماً وظیفه و عملکرد این بررسی، یعنی طرح مسايل نظری (یا تئوریک) انقلاب ایران ‏و به‌دست دادن نیم‌رخی از حل این مسايل، وظیفه ویژه خود آنست و از این بابت تکراری در میان نیست. 

‏
ما در این بررسی به نکات زیرین می‌پردازیم. ‏

‏۱ـــ مختصات جامعه‌ای که در آن انقلاب روی داد،

‏۲ـــ خصلت عمومی انقلاب ایران،

‏۳ـــ نیروی عمده محرکه انقلاب ایران،

‏۴ـــ ایدئولوژی اساسی انقلاب ایران،

برچسب ها ( تگ): 

سخنان رفیق کامبخش به‌مناسبت ۵۰‌مین سالگرد حزب کمونیست ایران

«جشنی که ما امروز برگزار می‌کنیم به‌مناسبت ۵۰‌مین سالروز تشکیل رسمی حزب کمونیست ایران است که حزب ما، حزب توده ایران وارث بالاستحقاق و ادامه‌دهنده راه آن می‌باشد.

این جشن را ما در سالی برگزار می‌کنیم که مصادف با سالگرد‌های مهمی خواه در مقیاس جنبش بین‌المللی کمونیستی و کارگری و خواه در مقیاس نهضت داخلی خود کشور ماست.

صفحه‌ها

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.